Runor

Vi har porträtterat  några Ledamöter som inte längre finns hos oss. Här kommer vi att ta med publicerade runor i de fall det är aktuellt. Men också interna skrivelser.

Bertil_engblom

Sören-rung

Lasse Skog