Praxis

Många försök har under åren gjorts för att ge Klubben formella stadgar. Goda förslag har föredragits, men alltid av olika anledningar avvisats. Främsta anledningen finner vi i gamla protokoll: ”Klubben saknar stadgar då en sådan bagatell anses onödig eftersom ”…det inte är av behovet påkallat för Klubbens medlemmar som i regel är stadgade till ålder och visdom.””  Dock har under åren visst praxis vuxit fram, idag 14 till antalet, vilka kommit att bli vedertagna och till synes godtagna av Klubbens ledamöter.

att vi skall vara ca 20 aktiva manliga ledamöter. Varje ledamot har fått sig tilldelat ett unikt eget nummer i Klubben, ett nummer som följer honom genom hela hans 1890-tillvaro. Och även därefter…

att verka för att tennisens sociala ådra utvecklas. Vi är alltid artiga och belevade samt trevliga att umgås med. De franska musketörerna med René Lacoste i spetsen är några av våra föredömen.

att slå vakt om tennisens traditioner, t.ex. att vi spelar i vita kläder

att vi spelar i Coubertins anda, nämligen att deltaga är viktigare än att vinna. Förlora som om Du vunnit men vinn som om Du är van att vinna.

att i god anda förhandla om bollen är ute eller inne.

att den som av någon anledning ej spelar vidare förblir i Klubben, nu som APA – en hedersvärd akronym som betyder After Participating stil Attending.

att avhålla minst ett möte om året, till vilket alla aktiva och APOR inbjuds. Vid detta möte skall måltid serveras vid vilken visor skall sjungas och protokollet från mötet och från verksamhetsåret föredras av Sekreteraren

att vi, för att behålla och utveckla vår sociala gemenskap, träffas efter veckans spel och intar en lätt förtäring  

att i samband med årsmötet – gärna före detsamma – en dubbelturnering skall äga rum. Dubbelparen sätts ihop efter principen ”bäst spelar ihop med sämst”. Från Båstad välkänd Hasselquist-lottning brukas. Tävlingens namn: Kampen om Wimbledonpokalen.

att i samband våravslutningen en motsvarande tävling hålles; Kampen om Vårpokalen.

att godkänna och tycka om den pseudonym, det Alter Ego, och den titel vilken Sekreteraren i sin vishet kreerar.

att ny ev. deltagare i Klubben utses efter särskild prövning, varvid vederbörande blir Ledamot. Denna särskilda prövning tar främst fasta på spelskicklighet, hög social kompetens och att vederbörande är beredd till gediget deltagande i Klubbens aktiviteter. Samt att ett aktivt engagemang i förortsklubben SALK finns/har funnits. Prövningen utförs av en Domare, en Svarare och en Klagare. Gemensam omröstning.

att värna om bollarnas logistik på banan för att höja effektiviteten i spelandet. Hasselquist-logistik tillämpas

att vårt varumärke – ”1890” – är viktigt att vårda. Vår klubbkavaj är en stark del av vår identitet och må i sin nya utformning exponeras i andra sammanhang än tennisen, dock endast tillsammans med passande klädsel i övrigt.