SALK årsfest 2012

Vi var tre från 1890 som kom til årsfesten iklädda vår egen mundering. Stort jubel.