Årsmöte 2016

Årsmötet hölls den 6:e december. Uppslutningen var total. Alla aktiva ledamöter hade släpat sig dit. Faktiskt rekord i klubbens långa historia! Vad var det som lockade denna gång? Kan det kanske ha varit att se hur våra provspelare klarade den stenhårda prövningen? Eller för att vi faktiskt har ganska trevligt tillsammans? För inte kan det väl ha varit Sekreterarens protokoll som lockade?

Hur gick det för provspelarna Gunnar Sundvall och Morten Gierlöff? Jo, dom slank in vilket framgår av deras glada miner. (Det är dom som inte har de vita kavajerna)