Årsmöte 2010

Vart femte år inbjuds damer till årsmötet. Någon sa dubbelt så dyrt och hälften så roligt. Vi kunde dock konstatera att våra medföljare lyckades ta stämningen till nya höjder. Detta var ett historiskt möte. Vår ”Ständige Sekreterare” Mats Snidare övergick till att bli Ålderspresident. Som efterträdare utsågs Arne Wiese. Programmet är alltid: tävling om klubbens vandringspris följt av årsmötet.