Introduktion

Bakgrund

I mer är 125 år har Klubben spelat sin tennis och då också verkat för bevarande av tennisens traditioner. Nu är vi mogna att ta steget ut i cyberrymden med en egen hemsida. Att göra detta är helt i linje med bevarandet av traditionerna. Vad kan vara bättre propaganda för tennisen än att exponera våra värderingar och vår klubbanda för en bredare publik?

Lite om vår historia återfinns separat, liksom också den praxis som vuxit fram under åren och som är en viktig hörnsten i vår verksamhet. Vårt valspråk …tradition i tiden…, tar vi på största allvar. Om någon som exempel kommer till spel med någon del av klädseln med annan färg än vit så blir vederbörande genast visad av banan.

En viktig person i Klubben är dess Ålderspresident. Han håller ett öga på att tennisens traditioner och Klubbens praxis följs. Klubben leds av ”Er Nya Fortsatt Skickliga Ledning” bestående av Mamman, hans Lilla Hjälpreda, Sekreteraren och Ekonomibiträdet. Dessutom finns hjälpkrafter, icke mindre viktiga, i Barden, Event Managern, Paparazzon,  Arkivarien och en Ceremonimästare. Övriga hjälpkrafter bidrar till att hålla uppe Klubbens spelstandard. Se mer under Förtroendeuppdrag.

Under Ledamöter finns mer information att hämta. Det som kallas pseudonym eller Alter Egon utgår från en urgammal tradition. Vid inval i Klubben erhålls av Sekretararen ett extra namn och en titel, något den invalde måste bära med stolthet under resten av sin tid i Klubben.

Informationen i Klubben sker genom årliga protokoll samt informationsbrev då så anses lämpligt. Avsikten är att denna information skall vara utformad på ett sådant sätt att man vill läsa den, och läsa den igen. Då denna information är personlig har vi valt att lägga den under – Egna Sidor. Däremot har vi placerat en del bilder från våra resor, för alla att ta del av. Vi kommer att komplettera allteftersom.

Att ha en egen flik dit ingen annan än Ledamöter har tillträde tarvar en kommentar. Klubben bildades, som första tennisklubb i Sverige år 1890 av två teknologer, och de som var med i klubben på den tiden var uppenbarligen präglade av den tidens studentikosa anda. Denna anda har levt vidare under alla år och är en viktig del av kommunikation mellan oss Ledamöter. Därav de lite lustiga praxis och namn mm. som kan förekomma. Vi känner ett ansvar mot den tiden att bevara även denna del av det klubben startade med. Det vi lägger i vår egen flik är sådant som skulle kunna tyckas vara lite för studentikost för oss åldrade (nåja) gentlemän (nåja igen) i dagens moderna samhälle, att ägna sig åt.

Klubben tog ett viktigt utvecklingssteg under år 2011. På initiativ av Ålderspresidenten föreslogs att all medlemskap i Stockholms Lawntennis Klubb av 1890 skall upphöra. I stället skall ny deltagare utses efter särskild prövning av Klubben varefter han benämns Ledamot. Samtliga år 2011, aktiva såväl som icke aktiva medlemmar i Klubben, accepterades som Ledamöter. Alla Ledamöter i Klubben fick sedan en numrerad klubbnål. Detta nummer som är unikt för resp. Ledamot, kommer aldrig att ges till någon annan. Stigande nummer alltefter inträde i klubben. Denna ”hackordning” kan ses i särskild flik.

År 2012 i augusti spelades en klubbmatch mot ärevördiga The Queen’s Club i London. Detta innebar spel på gräs, något vi inte tränar på dagligen här hemma. Men vi tänkte ge våra kära värdar en dust och räknade med att all den tradition som finns oss i klubben skulle komma att vara av värde och naturligtvis utslagsgivande. Tyvärr underskattade vi såväl svårigheten med gräsunderlag som spelstyrkan hos våra motståndera. Vi kan dock rapportera att The Queens Club revanschmatch mot oss två år senare gick på vårt eget underlag inomhus och att tingens ordning då återställdes.


Klubbens historia

Stockholms Lawntennis Klubb bildades år 1890 som landets första tennisklubb av 20 herrar och 20 damer. År 1892 avhölls den första tävlingen i Stockholms tennishistoria i Katarina Allmänna Läroverk. Redan 1896 sjönk medlemsantalet till 20, ett antal som Klubben bibehållit, dock utan damer. Klubben synes under åren haft omväxlande aktiviteter, men fick ett nytt liv då Alvikshallen invigdes år 1937, en plats där klubben sedan dess haft sina träningskvällar och sammankomster. Detta har inneburit att där huserande förortsklubben SALK kommit att stå ”1890” nära. SALK-funktionärer på olika nivåer har företrädesvis valts in i Klubben, men även meniga SALK:are kan räkna med förtur.

Till vår historia hör även ett antal andra utlandsresor med matcher på främmande tennisbanor. Således firades vårt 100-årsjubileum i New York med spel på Piping Rock, Forest Hills, Flushing Meadows och Westchester Country Club. 105-årsjubiléet ägde rum i Eastbourne på Englands sydkust, där vår gräsdebut ställdes in pga. regn. 110-årsjubiléet såg oss i Åbo och 115-årsjubiléet förlänade vi Tallinn vår glans. Vid 120-årsjubiléet drog vi åter österut och kämpade mot den ärevördiga tennisklubben i Ekenäs. Ojämna födelsedagar 1996 och 2002 spelade vi i Mariehamn på Åland resp. i Paphos på Cypern. År 2008 spelade vi mot f.d. fotbolsproffset Kurre Hamrin och hans anrika klubb i Florens, Circolo de Tennis de Firenze. En härlig upplevelse. 125-årsjubiletet gick till tennisens Mecka – Båstad – med Båstads Tennissällskap som värd. Och, året efter, – år 2016 – återigen i Båstad mot Båstads Tennissällskap. Därimellan hann vi med en ny hemmamatch mot the Queens Club, denna gång i partnerskap med SALKs Damklubb.  

En utförlig redogörelse om Klubben historia finner du under en separat rubrik. 


 

 

…tradition i tiden…