Hos oss no more…

Ledamöter/medlemmar som inte längre finns kvar i livet, finns här på en egen särskild sida hos oss. Gemensamt är att de alla bidragit till god tennis, social gemenskap och ett fint kamratskap.

2015 övergick, på initiativ av Ålderspresident von Snidare, alla ledamöter i klubben från medlemmar till att vara Ledamöter. Nu fick man ett nummer i Klubben som angav sitt inträde. Numret är personligt och kommer aldrig att nyttjas av någon annan. Alla som inte fanns med oss längre år 2015 fick nummer 00. Angivna år nedan är det år som resp. ledamot kom med i Klubben.

Lennart Schöldin
00 Lennart Schöldin 1951-
00 Olle Ögren 1979-
00 Lennart Hellstedt 1953-
Lasse4 Skog
08 Lasse Skog 1992 –
Torkel Gauffin
00 Torkel Gauffin 1966-
Pelle Lundberg
00 Pelle Lundberg 1982-
Sören Rung
07 Sören Rung 1989-
Owe Nilsson
00 Ove Nilsson 1983-
Bertil Engblom
00 Bertil Engblom 1981-
Bering Borg
00 Bering Borg 1965-