Våravslutning 2011

Flinkendenten hade inbjudit till avslutningsfest. Tennis, god mat och trevligt umgänge. vad kan mer begäras.