Om våra egna sidor

I denna meny finns längst till höger en ingång kallad ”egna sidor”. Vi har där egna sidor som man bara kommer till via lösenord. Denna uppdelning har kommit till av flera skäl.

Klubben grundades av två teknologer för länge, länge sen. De satte sin anda i Klubben – en studentikos stil. Den har bevarats under alla år och vi ser det som vår uppgift att fortsätta på den vägen. Under alla de år som verksamheten bedrivits har Klubbens egna små studentikosa skämt bevarats i de interna dokumenten mm. Men nu i media-åldern blir exponeringen en annan. Vi har valt att placera en del information publikt på denna sida, men bevarat en del som måhända kan upplevas som lite udda, under sidor med lösenord.

Vi tycker att det är viktigt att en del av det vi håller på med blir publikt. Det är viktigt att slå ett slag för tennisen och, följande vårt valspråk … tradition i tiden …, verka för att tennisen kan bevara sina gamla traditioner. ”Den vita sporten”, gentlemannamässiga på banan, mm. Vi i Er Nya Fortsatt Skickliga Ledning tycker att det inte bara är på tisdagskvällarna, då vi som oftast spelar, som vi skall leva på detta sätt. Visst är det trevligt att se en vitklädd tennisspelare även andra stunder…

Vi tycker också  det är viktigt är att verka för att den sociala ådran utvecklas. Att spela tennis är mer än bara tennisspelet. Vår devis  …mer än en klubb… innebär också att umgås även utanför banan. Och det gör vi själva med alla våra olika aktiviteter. Vi vill hedra också den traditionen, vilken grundarna för många år sen knäsatte.

Men vi vill inte förlora vår själ mitt i alla dessa försök att vara propagandister och välgörare. Den personliga stil som vuxit fram genom åren, och som speglas på många sätt i det vi gör, är något vi vill bevara. Vår ambition är att vi på denna vår egen publika sida skall kunna exponera mer av den historik som finns lagrad i den Ica-kasse som Sekreteraren en gång fick ärva, och som vår eminente Arkivarie har förvaltat alltsedan dess.

Det är också vår förhoppning att den nya tekniken med email, sociala medier och allt vad det heter skall kunna medföra en enklare dialog mellan oss alla. Vad finns t.ex. mer att lägga in på denna vår egen hemsida? Och mer att göra i Klubben? Nu när vi har en ny kavaj att sola oss i, vad finns på önskelistan hos någon? Vi lovar att lyssna men hänvisar gärna till det gamla uttalandet, ”Orsa Kompani lovar ingenting bestämt”.