Årsmöte 2003

Vi har vår eminente arkivarie Ragnarök att tacka för att dessa bilder finns tillgängliga. Vi har plåtat från hans album och sen överfört hit. Kommentarerna på bilderna är hans. Många glada miner.