År 2017 hos SALK

SALK skriver varje är om det som hänt i och kring klubben i sin årsredovisning. Här är deras berättelse för 2017 om oss.

”STOCKHOLMS LAWNTENNISKLUBB AV 1890

Klubb 1890, Sveriges äldsta tennisklubb, spelar tennis i Salkhallen varje tisdag kväll.

Målsättning: Värna tennisens traditioner och leva upp till den inriktning för Klubb 1890 som dess studentikosa grundare gav uttryck för, för mer än 125 år sedan. Bibehålla en klubb   anda av gemenskap och gott kamratskap. Vara en stödresurs till SALK vid diverse arrangemang.

Medverkande: Cirka 30 ledamöter med ett åldersspann mellan 60 och 90 år. Av dessa är 20 ledamöter aktiva spelare. Övriga har titeln APA, dvs. After Participation still Attending.

Huvudansvarig: Ålderspresident Mats Hasselquist samt en ledning bestående av Björn Bentzer, Peter Lyth, Anders Tiblom och Arne Wieslander

Genomförda aktiviteter:
• Gruppspel på tisdagskvällar följt av social samvaro.
• Klubbutbyte med Båstads Tennissällskap, The Queens Club (i London tillsammans med Salks Damklubb) och Djursholms Tennisklubb.
• Årligen återkommande interna tävlingar såsom kampen om ”Wimbledonpokalen” och ”Vårpokalen”.
• Säsongen 2016/2017 kunde SALK genom deltagare från 1890 vinna Lag-SM inomhus i såväl 70+ som 75+ klasserna.
• Färdigställt ny hemsida tennis1890.com som förhoppningsvis speglar ambitionerna i flera avseenden.
• Under året valdes Ulf Stenbom in som ledamot i klubben.

Uppnådda mål: Parollen ”…mer än en klubb…” har efterlevts genom social samvaro, god sportsmannamässig tennis samt utbyte med andra klubbar. Dessutom värnat valspråket ”…tradition i tiden…” genom att föregå med gott exempel och t ex alltid spela tennis i vita kläder.”